Çamlı Horizon 2020 Proje Ortağı Oldu

Türkiye’nin ilk entegre kültür balıkçılığı tesisini kuran Çamlı Yem Besicilik, bir ilki daha gerçekleştirerek, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı HORIZON 2020 (UFUK 2020) kapsamında geliştirilen Intelligent Management System For Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMPAQT) isimli proje konsorsiyumuna dahil oldu.

Bilimsel bir çerçevede arge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşım modeli geliştirmek ve geleneksel üretim sistemlerinde köklü değişiklikler yaratmak amacıyla, Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı “HORIZON 2020” kapsamında Intrasoft International, Easy Global Market, Marine Institute, Netaş, Dokuzeylül Üniversitesi, Stichting Noordzeeboerderij gibi araştırma enstitüleri ve firmaların görev aldığı IMPAQT projesinde yer alan Çamlı, uygulamanın sistem tasarımını ve yönetimini ele almaktadır. HORIZON 2020 (UFUK 2020) programı kapsamında yapılan IMTA projesi, toplamda 5.8 Milyon Euro’luk bir bütçeyle 36 ay süresince çevreye duyarlı akıllı yetiştiricilik sistemlerinin inşaasında kullanılmasını ve test edilmesini, böylelikle yeni teknolojilerin yetiştiricilik sistemlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Proje, akuakültürde sürdürülebilir gelişim için ümit verici bir çözüm olarak nitelendirilmesinin yanında, uyguladığı akıllı sensörlerle uzun vadeli otonom sistemlerinin geliştirilmesi ve veri kaynaklarının geliştirilmesine olanak sağlayarak, ekosistemde farklı beslenme düzeylerinde yer alan türlerin organik maddeleri besin olarak kullanması ve organik yükün azaltılması ile yetiştiricilik faaliyetinin çevreyle etkileşimini etkin bir şekilde yönetmesine olanak sağlayacaktır. Bu sistem ile birlikte İskoçya, Hollanda, İrlanda, Türkiye ve Çin olmak üzere altı farklı bölgede karasal, kıyısal ve açık denizlerde tasarlanan akıllı sistemlerin pilot uygulamaları yapılacaktır.

Dairesel ekonomi iş modeline geçilecek olmasının yanında; verimden, en aza indirilen çevresel etkilerden, sosyoekonomik faydalardan ve geliştirilen ekosistem izleme hizmetlerinden önemle bahsedilerek, AB akuakültürünün daha çevreci oluşuna katkı sağlayacak yeni teknolojiler geliştirilerek, klasik yetiştiricilik sistemlerinin günümüz teknolojilerine adapte edildiği sürdürülebilir yetiştiricilik modeli geliştirilecektir.