Bilgi Merkezi


Besi Öncesi Buzağı Yönetimi

Besi öncesi buzağı yönetimi ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar, aşağıdaki gibidir...

  • Hijyen ve gebelik bölmesi yönetimi

Buzağı yönetiminin tüm aşamalarında hijyen, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktördür. Bu gereklilik, gebelik döneminde başlar. Gebelik bölmeleri, ideal olarak hasta hayvanları barındıran bölmelerden ayrılmış, temiz ve kuru yataklıklarla düzenlenmiş olmalıdır. Bununla birlikte; yataklıklar düzenli olarak değiştirilmeli ve patojen yüklerini azaltmak için kullanımlar arasında bölmeler dezenfekte edilmelidir.

Buzağılar, bağışıklıkları neredeyse hiç olmadan veya çok düşük olarak doğarlar. Bu nedenle patojenlere maruz kalmalarının azaltılması, son derece önemlidir. Yağ rezervleri çok az olduğundan gebelik bölmesi, özellikle soğuk iklimlerde ve mevsimlerde cereyansız olmalıdır.

  • Kolostrum

Kolostrumun kalitesi, miktarı ve zamanlaması, çoğu çiftlikte ana odak noktasıdır. Genellikle buzağının doğumdan sonraki ilk 2 saatte en az 2 litre ve takip eden 6- 12 saat içerisinde de en az 2 litre olmak üzere dört litrelik yüksek kaliteli kolostrum ile beslenmesi tavsiye edilir. Burada ağız sütü içerisinde bulunan ve buzağıda bağışıklığın gelişmesini sağlayan immunglobulinler çok önemlidir. Doğumu takip eden saatler içerisinde bağırsaklardan immunglobulin emilimi azalmaktadır, bu nedenle ağız sütünün buzağıya zamanında ve yeterli miktarda verilmesi önemlidir.

Kolostrum kalitesinin bir başka göstergesi de bakteri içeriğidir. Bakteriyel sayımlar sıhhi toplama ve işleme ile sınırlandırılabilir. Aşırı bakteri üremesini önlemek için kolostrum buzağılara verilmeli veya toplandıktan sonra bir iki saat içinde buzdolabında dondurulmalıdır. Kolostrum kalitesi, kolostrometre ile ölçülerek ve bunlar arasından kaliteli olanlar saklanarak daha sonra doğacak buzağılar için değerlendirilebilir.

  • Besleme

Süt buzağıları, sütten kesmeyi hızlandırmak için buzağı başlangıç yemi ile beslenirler. Büyümeyi desteklemek, hayvan refahını iyileştirmek ve yem verimliliğini arttrmak için daha yoğun besleme programları kullanılmalı ve çok sıcak veya soğuk havalarda hayvanların vücut sıcaklıklarının korunması için yeterli besin ve enerji sağlanmalıdır. Sütle besleme döneminde günde en az 2 öğün süt verilmesi hem besleme yönetimi ve yararlanım için hem de gözlem açısından yararlıdır. Süt ile yapılan beslemenin yanı sıra; buzağı başlangıç yemi de buzağının serbest tüketimine sunulmalıdır. Günlük olarak 1 kg ve üzerinde buzağı yemi tüketen buzağılar aşamalı olarak sütten kesilebilir.  45 günlük yaştan sonra iyi kaliteli kaba yemler buzağıya verilmeye başlanabilir. 3 aylık yaştan itibaren buzağı büyütme yemi ve iyi kaliteli kaba yemler, buzağının serbest tüketimine sunulmalıdır. Doğduğu günden itibaren temiz içme suyu, buzağının serbest tüketimine sunulmalıdır. Toplu bölmelerde barındırılan buzağılar için her padokta en az 2 adet suluk bulunması önemlidir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.