Bilgi Merkezi


Bitki Gelişmesi Üzerine Potasyumun Etkileri

  • Bitkilerin Kök Gelişiminde ve Büyümesinde Etkilidir!

Potasyum, bitkilerde genel olarak kök gelişmesini hızlandırır, fazla dallanma ve yan kök oluşumunu teşvik eder. Yeteri kadar potasyumun bulunması durumunda bitkiler daha fazla dallanmış kök oluştururlar. Kök çapı genişler, kök uzunluğu ve kök büyüme oranı artar. Potasyum noksanlığında kök gelişmesi yüzeysel olur ve yan kök oluşumu azalır. Yeterli potasyum alamayan bitkilerde çoğunlukla azot miktarı yüksek ve karbonhidrat miktarı düşüktür. Bunun sonucu olarak kök gelişmesi ve büyümesi olumsuz şekilde etkilenir.

  • Bitkilerde Yatmanın Azalmasını Sağlar!

Özellikle tahıllarda önemli olan yatma, sapın gelişme durumu ve karbonhidrat içeriği ile yakından ilgilidir. Karbonhidrat sentezini olumlu şekilde etkileyen potasyum, bitkilerde sapın daha güçlü gelişmesini sağlar.

  • Soğuğa Dayanıklılığı Arttırır!

Yeteri kadar potasyum alamayan bitkilerin dondan daha fazla etkilendikleri ve zarar gördükleri saptanmıştır. Uygulanan potasyum miktarına ve dolayısıyla yaprakların potasyum içeriklerine bağlı olarak patates bitkisinde don zararlanması önemli derecede azalır.

  • Olgunlaşmayı Hızlandırır!

Yeterli miktarda potasyum alamayan bitkiler, genelde daha geç olgunlaşırlar. Pamuk gibi kimi lif bitkileri ise potasyum noksanlığında lif veriminin ve kalitesinin düşük olduğu zamanlarda olgunluğa erişirler.

  • Azotun Etkinliğini Arttırır!

Yapılan çeşitli araştırmalar; azotun olumlu şekilde etki yapmasında potasyumun kolaylaştırıcı rol oynadığını göstermiştir. Azotun etkinliği, uygulanan potasyum miktarına bağlı olarak artmıştır. Ortamda yeterli potasyumun bulunmaması durumunda absorbe edilen azot, serbest amino asitlere dönüştürülmekte ve protein sentezi de yeterince yapılamamaktadır.

  • Potasyum Hastalık ve Zararlılara Karşı Dayanıklılığı Olumlu Şekilde Etkiler!

Potasyum, çeşitli bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklılıklarını arttırır. Bitkiler üzerinde koruyucu etkilere sahiptir.

 

Çamlı'nın potasyum içerikli ürününe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

https://www.camli.com.tr/urun/camli-potasyum-sulfat

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.