Bilgi Merkezi


Gübrelerin Uygulama Zamanları Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Bitkinin ihtiyacı olan besin maddesini sağlamak gerekir. Bu nedenle bazı bölgelerde yetiştirilen belirli bitkiler için verilmesi gerekli olan gübrenin tamamı bir defada ve genellikle ekimde verilirken bazı hallerde bu miktar bölünmek suretiyle bitkinin çeşitli gelişme dönemlerinde bir kaç defada verilmektedir. Gübrelerin çok erken veya çok geç verilmesi halinde bitkiye faydası büyük ölçüde azalır.

Gübre verme zamanı konusunda üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisi de tohumun çimlenmesi sırasında toprakta yeteri kadar bitkiye yarayışlı besin maddesi bulunmasını sağlamak ve gübreleme zamanını buna göre ayarlamaktır. Aksi halde; toprağa verdiğimiz gübreden beklenen faydayı sağlayamayız.

Fosforlu Gübrelerin Verilme Zamanları

Fosforlu gübreler, ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim sırasında verilmeli ve toprağa mutlaka gömülmelidir. Çok erken verilmesi halinde toprakta zamanla bitkinin hemen yararlanamayacağı şekle dönüşeceğinden; bitki büyüdükten sonra verilmesi halinde ise toprağın üstünde kalacağı için bitkiye yararlı olamayacaktır.

Fosforlu gübrenin tamamının ekimden hemen önce veya ekim sırasında toprağın tohum derinliğine gömülmesi gerekir.

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-15-30-15-me-25-kg

https://www.camli.com.tr/urun/camli-mono-amonyum-fosfat-12-61-0-map

https://www.camli.com.tr/urun/camli-stargrow-10-45-10-me-1-kg-2-5-kg-5-kg

https://www.camli.com.tr/urun/starmix-organodap-8-20-0-10-so3-zn

https://www.camli.com.tr/urun/blackgrow-9-48-10-me

https://www.camli.com.tr/urun/camli-stargrow-pzn-1lt-5lt-20lt

Potasyumlu Gübrelerin Verilme Zamanları

Topraklarımızda genellikle yeteri kadar potasyum bulunmakla beraber bazı alanlarda potasyum eksikliği olabilir. Toprak analizleri yaptırılarak potasyum eksikliği tespit edilen yerlere potasyumlu gübre verilmesi gerekir. Bu gübre çeşidi de fosforlu gübreler gibi ekim ve dikim zamanında verilmelidir.

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-15-5-30-me-25-kg

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-10-5-44-me-1-kg-2-5-kg-5-kg

https://www.camli.com.tr/urun/starmix-9-0-15-20so3

https://www.camli.com.tr/urun/blackgrow-12-0-42-me

https://www.camli.com.tr/urun/camli-turbomin-k-1lt-5lt-20lt

Azotlu Gübrelerin Verilme Zamanları

Azotlu gübreler, toprakta çok hareketli gübreler oldukları için fazla yağışlarla ve sulama suyu ile yıkanarak; veya gaz halinde uçmak suretiyle kayıplara uğrayabilirler. Bu gibi kayıpları önlemek ve bitkinin bu besin maddesine en fazla ihtiyacı olduğu zamanda onu toprakta hazır bulundurmak için bazen azot miktarının hepsini bir defada ekim veya dikimde vermeyip bitkinin çeşitli büyüme devrelerinde olmak üzere birkaç kısma bölünerek verilmelidir.

Azotlu gübrenin bölünerek verilmesine karar verildiği zaman ekim ve dikimde mutlaka yarısına yakın bir kısmının verilmesi çok faydalı olur. Gübrenin geri kalan kısmı, bitki gelişmesinin hızlı olduğu dönemlerde ve çok geç kalınmadan verilmelidir.

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-mega-20-20-20-me-25-kg

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-18-18-18-me-25-kg

https://www.camli.com.tr/urun/starmix-11-12-0-20so3-zn

https://www.camli.com.tr/urun/blackgrow-20-10-20-me

https://www.camli.com.tr/urun/stargrow-nzn-1lt-5lt-20lt

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.