Bilgi Merkezi


Gübrelerin Uygulama Zamanlarını Belirleyen 4 Temel Faktör!

  • İklim Koşulları

Yağışlı ve nemli iklim koşullarında gübreleme, ekime yakın dönemde yapılmalıdır. Çünkü yağışlar dolayısı ile bitki besin maddelerinde kayıplar artar. Çok sıcak ve kurak koşullarda ise gübreden buharlaşma ile kayıplar olabilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak gübreleme zamanı ayarlanmalıdır. 

  • Toprak Koşulları

Gübrelerin toprakta tutunabilmeleri için toprak koşullarının iyi bilinmesi gerekir. Hafif bünyeli topraklarda özellikle azotlu gübrelerin bölünerek uygulanması, kayıpların azaltılması açısından uygundur. Kireçli ve hafif alkali topraklarda ise verilen fosfor fiksasyona uğrar ve bitkinin yararlanamayacağı şekle dönüşür. Bu nedenle fosforlu gübrenin ekimden hemen önce hatta ekimle birlikte uygulanması gerekmektedir. Ayrıca her sene yaptırılacak toprak analizi sonuçları göz önünde bulundurularak toprağın ihitiyacı kadar gübreleme yapılmasına dikkat edilmelidir. 

  • Bitki Türü

Sebzelerde ve yeni meyve bahçeleri tesis ederken kimyasal gübreler ekimle veya ekimden hemen sonra uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarının gübreleme zamanı, bölgenin iklimine göre değişmekle birlikte ılıman bölgelerde Şubat- Mart aylarında, kışı şiddetli geçen bölgelerde ise Mart- Nisan aylarında yapılmalıdır. Yılın ilk gübrelemesinde önerilen fosforlu ve potasyumlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin yarısı verilmelidir. Azotun diğer yarısı ise 2-3 ay sonra sulamadan hemen önce tırmıkla toprağa hafifçe karıştırılmalı ve daha sonra sulanmalıdır.

  • Kullanılacak Gübre Çeşidi

Uygulama zamanı; gübrenin organik ve inorganik formda olmasına ve bitki besin elementinin çeşidine göre değişmektedir. 

  1. Fosforlu ve Potasyumlu Gübreler: Ekimden önce veya ekim sırasında verilmelidir. 
  2. Azotlu Gübreler: Mutlaka birkaç defada bölünerek uygulanmalıdır. Çünkü azot hareketli bir elementtir ve kolayca yıkanıp kaybolur. Yarısı ekimle birlikte veya ekimden hemen sonra, diğer yarısı ise bitkinin gelişme döneminde verilmelidir. 
  3. Çiftlik Gübreleri: Organik gübrelerin uygulanma zamanını gübrenin uygulanacağı toprağın bünyesi ile gübrenin uygulanacağı bölgenin iklim şartları belirler. Buna göre çiftlik gübrelerinin en ideal uygulanma mevsimlerinin ilkbahar ve sonbahar olduğu görülür. 
  4. P ve K’lu Gübreler: Ekimle birlikte ve meyve ağaçlarında sürgün faaliyetinden önce uygulanırlar. 
  5. N’lu Gübreler: Ekimle birlikte, meyve ağaçlarında ise sürgün faaliyetlerinin başlama döneminde verilirler. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.