Bilgi Merkezi


İklim Değişiklikleri Tarımı Etkiler Mi?

İklim, tarımsal üretimin gerçekleşmesini sağlayan en önemli faktördür. Bu nedenle iklim değişimlerinin, bitkisel ürün miktarı ve verimliliğe, ürünün kalitesine, toprağın yapısına, hayvansal üretim ve verimliliğe, su kaynakları üzerine çeşitli etkileri söz konusudur.

  • Bitkisel Ürün Miktarı ve Verimliliği

Sıcaklık, yağış ve atmosferdeki CO2 içeriği, ürün rekoltesini ve verimini, hasat zamanını ve çayır- meralar açısından otlatma zamanını ve verimini değiştirir. Kuraklık ya da aşırı yağışların sıklığı ve şiddeti çoğaldıkça, bitkinin büyüme ve döllenme yeteneği azalarak tarımsal kayıplar artar.

  • Toprak Yapısı

Toprağın nemi, nem depolama kapasitesi ve verimliliği, bitki gelişimi ve kalitesi için önemli faktörler arasında yer alır. Sıcaklıkta ortaya çıkan artışlar, topraktaki nem seviyesini dengelemek için daha fazla sulama işlemi yapmayı gerektirir. Aşırı sıcaklık, toprağın azot miktarını ve ph değeri ile mikro bakteriyel bileşimini değiştirir, böylece topraktaki besin elementlerini olumsuz yönde etkileyerek üretim potansiyelini düşürür. Verimli arazilerin azalması, yaşam kalitesinin düşmesiyle ve organik besinlerin azalmasıyla birlikte beslenme niteliğinin ve niceliğinin zayıflamasına yol açar. 

  • Hayvansal Üretim ve Verim

Sıcaklık artışının hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç tüketim miktarları, hastalık ve parazitlerin artması, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları üzerinde olumsuz etkileri vardır. İklim değişiklikleri, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiler. Özellikle belirli yaşamsal aktiviteleri başlatmada zamansal uyarılara ihtiyaç duyan birçok canlı için mevsim değişiklikleri önemli sorunlar yaratabilmektedir.

  • Su Kaynakları Üzerindeki Etkiler

Sıcaklık rejimindeki değişiklikler, yağmurun, karın, vb. yağış zamanlarını ve miktarını, dolayısıyla yeraltı ve yerüstü su miktarını etkiler. Aşırı yağış koşulları, sel ve su taşkınları riskini arttırarak yağışların çoğaldığı bölgelerde çoraklaşmaya neden olur. Deniz suyunun ısınması, başta balıkçılık olmak üzere, deniz ve okyanuslarda yaşayan pek çok türün yaşamını tehdit eder. Temiz ve içilebilir su kaynaklarının kirlenmesi ile birlikte her geçen gün su kıtlığı giderek artar. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.