Bilgi Merkezi


Kanatlı Beslemede Yem İsrafının Kontrolü Nelere Bağlıdır?

Birçok durumda fazla yem tüketimi ya da diğer ilgili hususlar, esas sorunun belirlenmesi için belirleyici olmamaktadır. Daha hayvanlara ulaşmadan ziyan olan veya kaybolan yüksek miktarda yem mevcuttur. Sadece bu şekilde, hayvan başına günde 5 gram, hatta bazen işletmenin durumuna bağlı olarak, daha fazla miktarda yem israf edildiği ortaya çıkmıştır.

Yemlikler: 

Birçok kanatlı işletmesinde hayvanlar genelde çinko kaplı metal yemliklerden beslenmektedirler. Bu yemlikler, işletmeler tarafından düşük fiyatlı ve dayanıklı olduğu için tercih edilse de yem israfına sebep olmaları bir problem yaratabilmektedirler. Bu sorun, çinko kaplı yemlikler kullanımı yerine otomatik panlarla besleme yöntemi kullanılarak ortadan kaldırılabilir. 

Yem miktarı: 

Yemlikleri ağzına kadar doldurmaktan her zaman kaçınılmalı ve mümkün olan en az miktarda yem ile doldurulmalıdır.

Gaga kesme: 

Uzun gagalar, hayvanlara yemi sürekli eşeleme imkanı verdiğinden ve yem yere dağılıp kontamine olacağından israfa sebep olmaktadırlar. Uygun zamanda gaga kesimi, yem israfını önlemek, hayvanların birbirine zarar vermesinin önüne geçmek ve diğer vahşi hareketleri engellemek açısından önemlidir.

Zararlı mücadelesi: 

Kemirgenler kanatlı işletmelerinde, özellikle yemden yararlanmayı olumsuz etkilediklerinden oldukça önemli bir problemdir. 250 gramlık bir fare günlük olarak yaklaşık kendi ağırlığı kadar besin tüketir. Bu da sorun kökünden çözülmezse, toplamda 50 fare olan bir kanatlı çiftliğinin sırf bu problem yüzünden bir yıl içerisinde tonlarca yem kaybına uğrayabilme ihtimali olduğunu göstermektedir.

Bozuk yem: 

Yemde şekillenen bozulma ve küflenme, yem israfına sebep olan önemli faktörlerden biridir. Bu problemlere en çok üretimin düzgün yapılmadığı durumlarda rastlanılmaktadır. Ayrıca sıcak nemli iklime sahip bölgelerde, özellikle küflenme önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.