Bilgi Merkezi


Kanatlılarda En Sık Rastlanılan Hastalıklar

En Sık Rastlanan Hastalıklar;

Parazitler

Hayvanların vücutlarında bulunan ve ölüme kadar yol açabilen bu parazitlerden korunmak için kümes içi temizliğe büyük önem vermek gerekir. Kümeste görüldüklerinde mutlaka badana yapılmalı ve kullanılan tüm malzeme ilaçlanmalıdır. Tavuklar da aynı şekilde bu parazitleri önlemeye yarayan ilaçlarla ilaçlanmalılardır.

Kronik Solunum Yolu Hastalığı

Daha çok genç hayvanlarda görülen bu hastalıktan korunmanın ilk şartı; havadar ve temiz bir kümese sahip olmaktır. İyi beslenen hayvanların bütün hastalıklara karşı daha dayanıklı olacağı unutulmamalıdır.

Beyaz İshal Hastalığı

Daha çok civcivlerde görülen öldürücü bir hastalıktır. Temizlik kurallarına uyulması, tek korunma yoludur.

Kanlı İshal Hastalığı

Daha çok genç hayvanlarda görülen bu hastalıktan ancak hastalığı önleyici ilaçlar kullanarak korunulabilir.

Yalancı Veba Hastalığı

Yurdumuzda ve Dünya’da çok yaygın olan bu hastalıktan en önemli korunma yolu, aşıdır. Aşı sayesinde kümesteki hayvanlar, hastalığa karşı dayanıklılık kazanırlar. Hastalığa sebep olan virüs, tavuğun vücuduna girse bile hastalık yapmaz.

Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar;

  • Bir kümeste hastalık çıkıp çıkmaması; büyük ölçüde temizliğe bağlıdır. Temizlik kurallarına uyulan bir kümeste daha az hastalık görülür. Çünkü hastalıklara sebep olan mikroplar, temiz ve havadar bir kümeste yaşayamaz.
  • Her kümes, belirli dönemlerde boşaltılmalıdır. Bu süre içerisinde kümesler iyice temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve bir sonraki dönem için hazırlanmalıdır.
  • Altlıkların öncelikli olarak değiştirilmesi gerekir. Eski altlıkların kaldırılıp, kullanılan tüm malzemelerin ve kümes içlerinin dezenfekte edilmesi gerekir. Kümesin içerisine gerekiyorsa badana yapılmalıdır. Kireç, çok iyi bir mikrop öldürücüdür. Sadece tavuk kümeslerine değil tüm hayvan barınaklarına sık sık kireçle badana yapılmalıdır.
  • Mikroplar kümese sonradan bulaşır. Mikropların kümese girmesi, çoğunlukla hastalıklı tavukların kümese konulması ile olur. Kümese konacak civcivler, güvenilir bir kuruluştan alınmalıdır. Civcivi üreten işletmelerin hastalıksız olduğundan emin olmak gerekir.
  • Kümese sadece bakıcıların girmesine izin verilmelidir. Giriş kapısında dezenfektan veya kireç dolu bir havuz bulundurulmalıdır. İlaç havuzlarına basarak kümeslere girilmesi, hayvanlara mikrop bulaşmasını önler.
  • Kümeslere kuş, fare, kedi gibi hayvanların girmesine mutlaka engel olunmalıdır. Özellikle kuşların ve farelerin pek çok hastalığı bulaştırdığı bilinmektedir.
  • Yabancı kümeslere ait malzemelerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Çünkü bunların hastalık taşıması olasıdır.
  • Tavukların aşıları düzenli olarak yapılmalıdır. Aşılar, hayvanları hastalıklardan korumak içindir.
  • Hastalıkların bulaşmasını ve verdiği zararları azaltmak için yapılacak en iyi şey; hayvanları bakımlı tutmak ve iyi beslemektir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.