Bilgi Merkezi


Kanatlılarda Su Tüketimi Neden Önemlidir?

Kanatlılarda su tüketimi, başta verim olmak üzere birçok faktörü etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanatlı beslenmesinde su tüketimi üzerinde rol oynayan değişik etmenler söz konusudur.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde su; kullanım ve içme suyu olarak iki amaca hizmet etmektedir. Tüm canlılarda olduğu gibi kanatlı türü için de su tüketiminin önemi büyüktür ve vücudun metabolik faaliyetlerini normal bir biçimde sürdürebilmeleri için su esansiyel bir bileşiktir. Kanatlı hayvanların sindirim sistemleri diğer canlılara göre farklılık gösterdiğinden, yetiştiricilikte taze ve temiz suyun devamlı hayvanların önünde olması veya suyu devamlı temin eden bir sistemin bulunması gerekmektedir. Ayrıca aşılama ve ilaçlama da çoğu zaman suya ilave şeklinde yapıldığından, su tüketiminin kanatlı yetiştiriciliğindeki önemi daha da artmaktadır. Su, çeşitli hücre içi ve dışı metabolik reaksiyonların, ısı dengesinin vb. vücutta homeostasis’in sağlanmasında büyük bir etkendir. Kanatlı hayvanlar açlığa susuzluktan çok daha uzun süre dayanabilmektedirler. Çeşitli etmenler (tür, cinsiyet, yaş, sıcaklık vb.) vücut su oranını etkilemekle birlikte, kanatlı vücudunun %55-77’ni su oluşturmaktadır. Bir haftalık civcivlerde vücut su oranı yaklaşık %88 oranında iken bu oran hayvan büyüdükçe azalmaktadır. Kanatlılar vücutlarındaki suyun %10’unu kaybetmeleri sonucunda önemli metabolik problemler, %20’sini kaybettiklerinde ise ölüm meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kanatlılarda susuzluk durumunda canlı ağırlık kaybı, tüy dökümü ve yumurtlamanın durması gibi çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Kanatlılar ihtiyaç duydukları suyu; içme suyundan, yem maddelerinden ve metabolik faaliyetler sonucunda meydana ortaya çıkan sudan temin etmektedirler.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.