Bilgi Merkezi


Koyunlarda Doğum Öncesi Ve Sonrası Davranışlar

Doğum Öncesi:

 • Ayakta durma
 • Yere yatma
 • Daire çizerek yürüme
 • Ani hareketler
 • Dudakları yalama
 • Dili dışarı çıkarma
 • Yeri eşeleme
 • Acıyla meleme

Annelik davranışı, kuzuyu yoğun olarak yalama, meleme ve doğumu takip eden ilk 6 saat emmesi için ayakta durma şeklinde karakterize edilebilir ki; emme davranışı, kuzu tarafından tanınma ve koyun-kuzu arasındaki bağı oluşturmayı kolaylaştırır.

Doğumu yaklaşan bir koyun, sürekli olarak gezinir. Daha tedbirli ve ürkektir. Daha az otlar. Sürüden ayrı bir yerde kuzulayabileceği sakin bir yer arar. Genellikle doğum için tozlu alan arayışı vardır.

Gebeliğin son dönemindeki dengeli beslenme, fetal gelişim ve doğumda yaşama gücü açısından çok önemlidir. Gebe koyunların gelişimini, embriyonik ve fetal büyümeyi, metabolik süreçlerin devamını, meme bezi büyümesini, kolostrum ve süt verimini etkileyen enerji ve protein, rasyonda yeterince bulunmalıdır. Besin maddelerinin yeterli miktarda dokulara taşınması; aynı zamanda ovaryum gelişimi, postnatal büyüme, üreme performansı ve metabolizmayı da etkiler. Koyunların beslenmesi; direkt olarak doğum ağırlığını, süt miktarını, ana-yavru bağının kurulmasını, doğum sonrası kuzu büyümesini ve koyun ölümlerini tetiklemektedir.

Doğum Sonrası:

 • Baş kısmından başlayarak kuzuyu yalayarak kurutma ve yavru zarlarını temizleme
 • Yavrusunu tanımak için yalama esnasında meleme
 • Kuzuyu memeye yönlendirme
 • Kuzu ve annesi arasında bağlılık oluşturma (İlk 20- 30 dakika içerisinde oluşur...)
 • 12 saat içerisinde kuzunun uzaklaştırması ve annelik isteğinin kaybolması

Yeni doğan kuzular, saatte bir emzirilmeye ihtiyaç duyarlar. Genellikle kuzular, doğumdan sonraki ilk 12-24 saat içinde öz annesi ile yabancı bir anne arasında ayrım yapabilirler. Ancak, emzirmenin doğumdan sonraki ilk birkaç saat boyunca engellenmesi durumunda kuzuların ayırt etme kabiliyeti, 24- 48 saat arasında kaybolmaktadır.

Doğumdan hemen sonra hem kuzu hem de koyun birbirlerini tanımayı öğrenmek zorundadır. Kuzulama öncesi ve sırasında bölmede kaba ve kesif yem bulunması koyunun doğum sonrası kuzusu ile ilgilenmesini ve emzirmesini kolaylaştırır, böylece koyun ve kuzu arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Yeni doğan kuzunun erken gelişimi ve hayatta kalması, tamamen annesinin sağladığı bakıma bağlıdır.

Doğum sonrası ilk 24-36 saat içerisinde anne ile kuzu arasında güçlü bir bağın kurulması; kuzu ölümlerinin azaltılması açısından önem taşımaktadır. İdeal olarak; koyunlar ve kuzuları arasında kuvvetli bir bağ kurmak ve kuzuların hayatta kalma şanslarını optimize etmek için koyunların doğumdan sonra en az 6 saat boyunca doğum yerinde kalmaları gerekir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.