Bilgi Merkezi


Kültür Balıkçılığı Ekolojik Dengeyi ve Denizin Doğal Yapısını Bozar Mı?

Balık çiftliklerinin bulunduğu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izleme programına göre çevresel kirlilik, ekolojik dengeye etki gibi açılardan izlenmektedir. İzleme sonucunda olumsuzluk tespit edilirse çiftlik kapatılmaktadır. Bugüne kadar yapılan izlemelerde bu noktada herhangi bir olumsuzluk saptanmamıştır.

Diğer yandan; Dünya'da balık çiftliklerinin çevre ve ekolojik dengeye olan etkileri uzun yıllardan beri incelenmektedir.

Yapılan çalışmalar şunu göstermiştir;

  • Balık çiftlikleri belli kurallar dahilinde üretim yaptıkları sürece çevresel etkileri doğal bir atmosfer olayı olan yağmurların çevreye etkileri kadar bile değildir.
  • Belirlenen kurallar çiftlik balıklarının yetiştiricilik parametreleri ile de örtüşmektedir. Bu gayet normal bir sonuçtur.
  • Çiftlik balıkları doğanın içinde ve onun bir parçası olarak yaşayan balıklardır. Çevresel etkiler ne kadar zorlaşırsa çiftlik balıklarının yaşama şansı o kadar zorlaşır ve sürdürülebilirliği etkilenir. Sonuç olarak üreticiler bu konuda hassas davranmak durumundadır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.