Bilgi Merkezi


Kültür Balıkçılığı Tüm Bölgelerde Yapılabilir Mi?

Her bölgede yetiştiricilik yapılması söz konusu değildir. Balık çiftliklerinin kurulabileceği alanlar için pek çok kriter ve yasal mevzuat vardır. Öncelikle balık türleri, her su sıcaklığında yetişmediğinden tesisin kurulacağı alanların yıl içinde uygun su sıcaklığına sahip olmaları gerekir. Örneğin; ülkemizde güneye doğru inildikçe Çipura, kuzeye doğru çıkıldıkça Levrek üretimi ön plana çıkar. Diğer yandan; sanayi alanları ve yerleşim yerleri, bu iki faaliyetin çevresel kirlilik oluşturmaları yönünden çok önemli bir kriterdir. Çünkü, balıklar kirli ortamlarda üretilemezler.

Akıntı, deniz tabanı derinliği ve hakim rüzgarlar da önemlidir. Bu ve benzeri yetiştiricilik kriterlerinin uygunluğunun yanında, yasal zorunluluklarda yer seçiminde etkilidir. Öncelikle bölgenin Su Ürünleri İstihsal alanı olması gereklidir. Devamında mevzuatlarda bildirilen akıntı, derinlik, kıyıdan uzaklık gibi parametrelerde sorgulanır.  

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.