Bilgi Merkezi


Organik Tarımın Genel Özellikleri ve Prensipleri Nelerdir?

Genel Özellikler:

 • İnsana, hayvana ve doğaya uyumlu olması,
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması,
 • Agroekosisteme uygun, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçilmesi,
 • Bitki ve toprak direncini arttırıcı uygulamaların ön planda tutulması,
 • Sentetik kimyasal ilaç, büyüme düzenleyiciler ve gübrelerin kullanılmaması,
 • Diğer tarım yöntemlerine göre daha az işletme dışı girdinin kullanılması, olabildiğince kapalı bir sistem oluşturulması, 
 • Toprağın canlı bir unsur olarak ele alınması, toprak işlemenin bilinçli yapılması, 
 • Bitki gübrelemesi yerine toprak verimliliğinin arttırılması ve korunması,
 • Toprak verimliliğinin organik tarımda izin verilen iyileştiriciler, yeşil gübreleme ve münavebe ile ön planda tutulması,
 • Önceden tahmin ve erken uyarı tekniklerinden yoğun olarak yararlanılması,
 • Hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünün kültürel, mekanik, fiziksel ve biyolojik önlemlerin öncülüğünde çözülmesi, çözümü mümkün değilse; doğal ve izin verilen pestisitlerin kullanılması,
 • Problemlerin öncelikle kendi iç sistemi içerisindeki dinamikler ve uygulamalar ile çözülmesi,
 • Üründe miktar artışından çok kalitenin yükseltilmesinin amaçlanması,
 • Üretimin ve kullanılan girdilerin tanımlandığı ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yasal düzenlemelerin bulunması,
 • Üretim zinciri boyunca bağımsız yetkili kuruluşların denetimi sonucu uygun olması durumunda ürünün sertifikalandırması

Prensipler:

 • Organik üretim yapan tarım işletmelerinde doğal kökenli hammaddeler kullanılarak üretim yapılmalıdır. 
 • Organik tarımda yeterli miktarda ve yüksek kalitede ürün üretmek, maksimum verimi hedeflemekten önce gelmelidir. 
 • Organik tarım, sentetik ve kimyasalların kullanımını yasakladığından çiftlik gübresi, yeşil gübre, çiftlik ve sıvı atıkları, saman, torf, mantar üretim artığı, organik ev artıkları kompostu, hayvansal atıkların işlenmiş ürünleri, deniz yosunları ve yosun ürünleri, talaş, ağaç kabuğu, odun artıkları, tabii fosfat kayaları gübre olarak kullanılabilir. 
 • Kontrol ve sertifikasyon sistemi uygulanarak her aşamada kayıt tutularak yapılan üretimdir.
 • Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları göz önünde bulundurulmalı ve bu koşullara uygun dayanıklı tohum, fidan ve hayvan kullanılmalıdır. 
 • Sözleşmeli çiftçi uygulaması ile yapılan üretimdir. 
 • Geçiş nöbeti ve ekim nöbeti uygulamalı üretimdir. Ekolojik ortama uygun dengeli karışımlar yapılarak uygulanan ekimde baklagillere ağırlık verilmelidir. 
 • Organik tarım, modern teknikler ile yapılan üretimdir.
 • Hayvansal üretimde ağıl ve ahırların usulüne uygun olması, beslenme ihtiyacının mümkün olduğu ölçüde işletmeden karşılanması ve yemlere antibiyotikler, kilo arttırıcı katkı maddeler gibi kimyasalların katılmaması gerekir. 
 • Biyoçeşitliliği ve toprak verimliliği korumayı hedefleyerek çevreye ve insanlara olan zararı en aza indiren üretimdir. 
 • İşletmenin kendi ürettiği girdileri kullanmasını sağlayarak kendine yeterli kapalı sistem ve sürekliliği sağlanmış bir üretim sistemi oluşturmaktadır. 
 • Sulama sisteminin değiştirilmesi, bir başka deyişle; damlama sulama yöntemi ile yapılan üretimdir.
 • Yenilenmesi güç olan kaynakların kullanımını en düşük düzeye indirgemektedir. 
 • Hastalık ve zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri ile yapılan üretimdir. 
 • Yabancı ot mücadelesinde farklı sistemleri uygulayarak yapılan üretimdir. 
 • Ambalajlama, depolama ve taşıma safhalarında da kontrol edilip sertifikalanarak yapılan üretimdir. 
 • Doğa ile uyumlu olarak yapılan üretim şeklidir. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.