Bilgi Merkezi


Toprakta Verimliliği Arttırmak İçin Neler Yapılmalıdır?

  • Yağışın yetersiz olduğu durumlarda ekim nöbeti mutlaka yapılmalıdır.

Nadas uygulaması ile toprağın 1 yıl boyunca dinlendirilmesi, bir sonraki yılda üretimde verim artışı olacağına işarettir. Toprakların sulanması durumunda ise münavebe yöntemi ile her yıl, farklı bir ürün yetiştirilebilir. Aynı bitkinin ardarda ekilmesi, toprağın belirli derinliğindeki bitki besin maddelerini kullanmayı teşvik edici bir durum anlamına gelmektedir. Hastalık ve zararlı yönünden değerlendirildiğinde ise hep aynı çeşidin üretilmesinin o bitki için zarar oluşturan hastalık ve zararlının da çoğalacağı söylenebilir. 

  • Bitki artıklarının yakılması önlenmelidir.

Hasat edilen ürün artıklarının toprağa uygun zamanda karıştırılarak çürümeleri sağlanmalıdır. Bu durumda; toprağa hem organik madde ve bitki besin maddesi kazandırılacak, hem de bir sonraki ürün ekme döneminde temiz bir ekme yatağı olacaktır. 

  • Toprak organik maddesini arttırma çalışmaları yapılmalıdır. 

Tarlaya kompostlanmış (fermente edilmiş) hayvan gübresinin toprağa karıştırılması, hem toprağın organik maddelerce hemde topraktaki mikroorganizma faunasının zenginleştirilmesini sağlar. Bir diğer uygulama da; baklagil yem bitkisi sınıfında olan fiğ, macar fiği, yonca vb. yem bitkilerinin uygun zamanda ekilip çiçeklenme dönemlerinde sürülerek toprağa karıştırıldığı yeşil gübreleme uygulaması olabilir. 

  • Erozyona karşı önlemler alınmalıdır. 

Rüzgar erozyonuna karşı tedbir almak için buğday sap ve artıklarını arazide bırakmak gerekir. Meyilli arazilerde ise toprak işlemeden kaçınılmalıdır. Aksi durumlarda; zamanında yapılmayan toprak işleme, faydadan çok zarar oluşturacaktır. 

  • Toprak tahlili sonucuna göre gübreleme programı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

Gübre, zamanında ve uygun aletlerle uygulanmalıdır. Gereksiz gübre kullanımı, ekonomik kayıpların yanında toprak dengesini de olumsuz etkiler. Bunlara ek olarak; ekim- dikim işlemi, toprağa fayda sağlaması açısından doğru zamanda yapılmalıdır. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.