Bilgi Merkezi


Yavruluktan Yararlanılarak Uygulanan Beslemede Dikkat Edilecek Faktörler!

  • Yavrulukta oğlakların önünde taze ve sürekli yem bulunması çok önemlidir.
  • Asla yavruluk boş bırakılmamalıdır.
  • Oğlaklar, yavruluklara büyütme dönemine geçerken yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Aksi durumda, birden bire başlayacak fazla karma yem tüketimi Çelerme'ye (Enterotoksemi) neden olabilir.
  • Yemlikler, su, yağmur, kar gibi istenmeyen etmenlerden korunmalı ve bütün yemlikler karma yem ile dolu olmalıdır.
  • Islak yemler küflü olabilir, bu nedenle yemlikler, sık sık kontrol edilmeli, bozuk yemler varsa yemlikten uzaklaştırılmalıdır. Suluklar ile arasında mesafe olmasında fayda vardır.
  • Özellikle karma yemliklerdeki yem akış hızı çok iyi takip edilmelidir.
  • Eğer ishal vakasıyla karşılaşılırsa ishal olan hayvan sağlıklı olanlardan ayrılmalıdır.
  • Açık yemlikler, oğlak büyütmede kullanılabilir. Ancak yemlikler sık temizlenmeli ve en az günde iki kez doldurulmalıdır.
  • Açık yemlikler kullanıldığında oğlaklar, kim zaman yemliklerin içine girerek idrar ve dışkı yaparlar. Bu durum aynı zamanda yem kaybına neden olur.
  • Yavruluklar, oğlakların gün boyunca bölme içinde gezindikleri suluk, gölgelik ve diğer yapılara yakın olmalıdır. Oğlaklar, özellikle karınları doyurunca zıplama, tırmanma ya da diğer oyun davranışlarında bulunur. Bu amaçla yavruluk yakınlarına ağaç kütük, kaya parçası gibi cisimler konularak oğlakların oynamalarına yardımcı olunur.

Çamlı’nın Oğlak Büyütme Yemi’ne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz...

https://www.camli.com.tr/urun/oglak-buyutme-yemi

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.