Bilgi Merkezi


Yetiştirilme Amacına Göre Civciv Bakımı

Bakımı özen ve itina isteyen civcivler, yetiştirilme amacına göre iki grupta ele alınmaktadır. 

1. Yumurta Tavuğu Civciv Bakımı:

Civciv üretimi sektör olarak ayrıldığından, yumurta civcivi üreten işletmeler vardır . Bu işletmelerden yumurta yönlü civciv bakımı ayrı bir yöntemle gerçekleşmektedir. 

Yumurta civcivi büyütme ya yerde yapılmakta yada civciv kafesi içerisine alınarak yetiştirilmektedir. Bunların en yaygını civciv kafesi kullanılarak yapılan civciv büyütmesidir. Ne şekilde olursa olsun civciv ortamı bir günlükten yedi günlüğe kadar kümes veya civciv kafesi içerisindeki sıcaklık değerleri;

* Birinci Gün 35 derece sıcaklık

* İkinci gün 34 derece sıcaklık

* Üçüncü gün 33 derece sıcaklık

* Dört ve yedinci gün 32 derece sıcaklık

olmalıdır. Havalandırma muntazam olmalıdır ve kümeste uzun bir periyot kalacağından bakımı ona göre yapılmalıdır. Hem yerde ve hem de civciv kafesi içerisinde civciv yetiştiriciliği özenle bakılmalı ve beslenmelidir.

Civciv Bakımında Yem Su ve Işığın Önemi:

Yumurta yönlü civciv yetiştiriciliğinde civciv yemi etlik civciv yemi ile ayrı ayrıdır. Yumurta yönlü civciv yemi üretimi itina ile yapılmalıdır. Civciv bakımında yem gibi suyunda önemi vardır. Yeterince civciv suluğu bulundurulmalıdır.

Civciv bakımında ışığında önemi büyüktür. Ortalama olarak bir metre kareye 1 , 5 wat ışık hesap edilerek ışıklandırma yapılmalıdır. Civciv döneminde ışıklandırmaya dikkat edilmez ise sonrasında bazı problemler görülebilir.

2. Etlik Piliç veya Broiler Civciv Bakımı:

Kuluçkadan çıkan etlik civciv, Etlik piliç olarak yetiştirileceği için bakım, beslenmesi ve aşı ile ilaç uygulanması farklıdır.

Etlik civciv kuluçkadan çıkar çıkmaz cinsiyet ayrımı yapıldıktan sonra günlük olarak titizlikle hazırlanmış etlik piliç kümeslerine yerleştirilir.

Etlik civcivin, etlik piliç olarak kesimhaneye gidene kadarki bulunduğu ortam faktörlerini dikkate almakta fayda vardır. Bu faktörler ısı, ışık, havalandırma, kümes içi nem ve kümesteki hayvan sayısı olarak sıralanabilir. 

Kümeste Isı:

Kümese günlük gelmiş olan etlik civciv özel altlıkla hazırlanan kümesin, perde sistemi ile bölünerek veya daraltılarak 35 C sıcaklıkta bulundurulmalıdır. Etlik civcivler büyüdükçe perde sistemi ortadan kaldırılır. Kesime gidene kadar Etlik pilicin yetişmesinde kümes içi sıcaklığı kısaca şu şekilde olmalıdır.

Civciv bakımı olarak ilk günlerde ortam sıcaklığı şu şekilde olmalıdır.

1 . Gün 35 C

2 . Gün 34

3 . Gün 33

4 . 4 – 7 Gün 32 C sıcaklıkta olmalıdır .

Yumurta civcivin ve broiler civcivin beslenmesi ayrı ayrı olduğu gibi bu civcivlerin yemleri de ayrı ayrı üretilmektedir. 

Civciv yemi, civciv üretimi için önemlidir. Verimin ve uygun yaşam koşullarının sağlanması için gerek etlik gerekse yumurta civcivler için üretilen yemler, hayvanın özelliğine göre olmalıdır ve böylece, civcivlerde istenen sonuca ulaşılmalıdır.  

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.