Blog

Başarının Yolu Bu Topraklardan Geçer

Başarının Yolu Bu Topraklardan Geçer

Tarım Hayvancılık sektöründe şirketlerde üretkenlik, verimlilik ve başarı, üreticilerin mutlu, huzurlu ve sadık olmalarıyla eşdeğerdir denilebilir. Onlardan alınan geri bildirimler bizi üretken, verimli yahut başarılı kılar. 

Firma gözünden bakıldığında;

Üretkenlik: Bir işçi, fabrika, firma ya da ekonomi tarafından üretilen ürünlerin seviyesi, değeri ya da miktarıdır.

Verimlilik: Üretimin etkinliğinin bir fonksiyonu olup, üretkenliğin kalitesinin bir göstergesidir. 

Başarı: Üretkenlik ve verimlilik sonucunda elde edilen sonuç, rakipler karşısında sağlanması hedeflenen üstünlüktür. 

Müşteri gözünden bakıldığında;

Mutluluk: Alınan yeterlilik ve yeterliliğin yerini bıraktığı tatmin duygusudur. 

Huzur: Verilen hizmetin sonucu olarak; kendini güvende hissetme ve tedirginlik duygusundan uzak olmak olarak açıklanabilir. 

Sadakat: Mutluluk ve huzur kavramlarının sonucu olarak takınılan tutum, yapılan tercih ve edinilen alışkanlıkların devamlılığıdır. 

Firma- üretici arası iletişimde şirketin karlılığının düşünülmesinin yanında, üreticilerin beklentilerinin maksimum seviyede karşılanması ve her zaman ‘ daha iyi hizmet ‘ anlayışından yola çıkarak gerekli ölçümleme yöntemleriyle doğru iletişimi kurmak gerekir. 

Bu ölçümleme yöntemlerinden bahsedilecek olduğunda birçok örnek verilebilir. Anketler, analizler, şikayetler, paylaşımlar, raporlar gibi. Bunların her biri, markanın kalkındırılmasında birer araç olup, uygulanması durumunda; şirket amacına uygun mecralarda yer alınacak ve hedeflendiği şekilde üreticilere seslenilecektir. 

Anketler, soru-cevap tekniği ile uygulanan, sistematik bir veri toplama yöntemi şeklinde ifade edilebilirler. Anketin hedef kitlesine göre, önceden belirlenen insanlara, yine daha önceden hazırlanan sorular sorulur. Toplanan veriler, belirli ölçütler ve araçlar ile birlikte değerlendirilir ve bir ya da birkaç sonuca ulaşılır. Analizler, şirketini veya başka bir şirketi kontrol etmeyi sağlar. Bulunduğun sektörde ne konumda olduğunu, veya başka bir şirketin ne konumda olduğunu bulmak için yapılır. Analizler sayesinde, geliştirilecek yönlere odaklanılır ve hep daha iyisi olmak için çalışılır. Şikayetler, alınan geri bildirimlerden en belirleyicisidir. Her şikayet, firmaya yöneltilen bir uyarı olarak algılanmalıdır. Hedef kitlenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yön belirlemek gerekir ki; müşteri ile ilişkisini kusursuzlaştırmaya çalışan kurumlar, ürün ya da hizmetlerini müşterilerine en iyi şekilde sunabilsinler. Paylaşımlar, işletmelerin kar elde edebilmeleri ve dolayısıyla sürdürülebilir olmaları, gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri için gereklidir. Sosyal medya araçlarının yaygınlaştığı günümüzde de bu alanda yer almak şart olmuştur. Raporlar ise sunulan belge niteliğindeki kaynaklar olup bir şirket yahut bir marka olarak nasıl, nerede, ne şekilde yer alındığını en doğru şekliyle gösterir. Analiz yönteminin de önemini böylece ortaya koymaktadır.

Özellikle bu sektörün gerektirdiği hassasiyet doğrultusunda detaylı şekilde ele alınan bu ölçümleme yöntemlerinin her birinin uygulanması, böylece iletilmek istenen mesajların karşılığını bulması sağlanmalıdır. 

Çünkü başarının yolu, bu topraklardan geçer...

İdil Yengil
Tarım Hayvancılık Sektörü Ölçümleme Yöntemleri Başarı Faktörleri The Measurement Methods The Success Factors İletişim Gereklilikleri

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.