Blog

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Her yıl 11 - 18 Ocak tarihleri arası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Burada amaç enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması sağlamak ve bu bilincin yaygınlaşması için farkındalık yaratmaktır.

Enerjide Genel Durum

Türkiye'nin enerji ithalatı 2014 yılında 54,9 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2014 yılında toplam 242 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bunun 54,9 milyar dolarlık bölümünü "enerji ithalatı" olarak gerçekleştirdi. Enerji ithalatı Türkiye’nin dış dengesizliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. 2012 yılından bu yana enerji açığı GSYH’nin yüzde 6 ile 7’ si arasında seyretmektedir. Ortalama yıllık enerji ithalatı, mal ithalatının yaklaşık yüzde 23 ile 25’ ini oluştururken, yıllık dış ticaret açığının yüzde 60 ile 70’ ini oluşturmaktadır.

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği “binalarda yaşam ve hizmet kalitesini, endüstriyel tesislerde ise üretimin kalite ve miktarını düşürmeden birim hizmet veya ürün başına tüketilen enerji miktarını azaltmak” biçiminde tanımlanabilir. Yani aynı işi daha az enerjiyle yapabiliyorsak “enerji verimi yüksektir” diyebiliriz.

Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufu ve verimliliği dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması açısından da çok önemlidir.

Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır.

İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek gibi önlemlerdir.

Neden Enerji Verimliliği?

1- Doğal kaynaklar hızla tükendiği için

2- Çevre kirlendiği için

3- Enerji için yüksek miktarda para ödendiği için enerjiyi verimli kullanmalıyız.

Duyarlı Olmalıyız

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Yaşar Topluluğu olarak “Enerji ve İklim Değişikliği”, “Su Kullanımı ve Atık Su”, “Kullanılan Malzeme ve Atık”, “Sağlık ve Güvenlik” ve “Toplumsal Katkı” olmak üzere 5 öncelikli alan belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında iklim değişikliği ile  mücadeleyi bir öncelik olarak ele alan Yaşar Topluluğu, karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği gibi alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla hedeflenen sonuçlara emin adımlarla ilerlemektedir.

Sonuç

Hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış bulunmaktayız; bunun anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir.

Süleyman Güler
Sürdürülebilirlik Sustainability Enerji Tasarrufu Quality Kalite Üretim Production Enerji Verimliliği Yenilenebilirlik Energy Conservation Energy Efficiency Renewability

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.