Blog

Hedefe Giden Yolda Markalaşma Kavramı

Hedefe Giden Yolda Markalaşma Kavramı

Markalaşma; ‘İşletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetin taklit edilebilirliğini azaltmak için farklılığını ortaya koyabilmek‘ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak kurumsal bir kimlik kazanan işletme, yenilikçi yapısı ile markalaşmaya giderek yenilik stratejilerinden özellikle farklılaşma yolunda etkili olabilmektedir. 
Özellikle günümüzde envai çeşit marka; etrafımızda reklamıyla, konumlandırmasıyla, ‘ Bu işin üstadı biziz! ‘ algısını insanlar üzerinde yaratmaya çalışmasıyla ve bunu akla gelen her türlü dijital ortama yaymasıyla kendisini hissettirmektedir. Biz de yaratılan tüm bu farkındalıklarla ve yapılan tüm yönlendirmelerle tüketim alışkanlıklarımızı edinerek aslında markalaşmaktayız...

Marka, artık sahip olduğu imaj ve içerikle tanımlandığı gibi ona sadık müşterisiyle de tanımlanmakta ve fonksiyonel özelliklerinin ötesinde o ürünün değerini arttıran ayırt edici özellikler toplamı olarak görülmektedir. Bu doğrultuda da; bir önceki paragrafta bahsetmiş olduğumuz ‘ farklılaşma ‘ kavramı, markalaşmaya eşdeğerdir. 

Marka sadakati günümüzde şirketler açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü sadık müşteri için aynı zamanda karlı müşteridir de denebilir. Sadakat, kolay edinilmemekle birlikte çaba gösterilmeyi bekleyen bir kavramdır. Yani; ‘ Ben neden X markasını tercih etmeliyim? ‘ sorusuna;

  • Yenilikçi yaklaşımı benimseyen,
  • Hızlı büyümeyi kendisine prensip edinen,
  • Müşteriyi merkeze koyan, 
  • Duyarlı ve sorumlu olan,
  • Kalabalıktan ayrışan,
  • Yakın ve ulaşılabilir olan,
  • Tutarlılık ve güvenilirlik hissi veren,

stratejileri gerekçe olarak gösterilirse, o zaman bahsi geçen marka, hedef kitlenin onu tercih etmesine hazır demektir. 

Marka değerini artırmada ilk kural; yenilikçi bir yaklaşımı benimsemektir. Marka değerindeki artışı tetikleyen bir diğer faktör ise hızlı büyümedir. Son dönemde hızlı büyüyen şirketlerin marka değerlerinde artış göstermelerindeki sebep, bundandır. Müşteriyi merkeze koyup ona özel ürün ve çözümler üreten şirketler, rakiplerinin bir adım önüne geçmenin yanında markalarını değer liginde üste taşımak konusunda da başarılıdır. Sadece şirket kârını düşünüp marka değerini azaltmaktansa, topluma ve çevreye duyarlı anlayış biçimini benimseyerek markaya değer katmak gerekir. Tam olarak farkını ortaya koyan, bu farklılıkların altını çizen kuruluşlar kendilerine yeni alanlar yaratırken, yeni ve daha sadık bir müşteri kitlesine sahip olmanın kazanımlarını yaşamaktadır. Hep bir adım önde olmak için bugün değerini artıran şirketlerin aynı zamanda bulundukları sektörlerde kendilerine farklı rekabet alanları yaratarak günden güne yeni müşteriler kazandıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren, odaklı ve tutarlı bir çizgide yürüyerek ürün ve hizmet kalitesiyle güven oluşturan firmalar, markalaşma yolunda önemli aşamalardan geçmiş bulunmaktadır. 

Ürün ve hizmetlere kolayca ulaşılması için oluşturulan hedef kitlelere gerekli ‘ dijital ‘ imkanlar sağlanmalıdır. Günümüzde ‘ online marketing ‘ diye üstüne basa basa vurgulanan kavramın gücü, farkındalık yaratmada ve insanlar üzerinde bilinç oluşturmada tartışılmaz konumdadır. Yani müşteri, her zaman ürün ve hizmetlere ihtiyacı olduğu yer ve zamanda ulaşabilmelidir ki; yaratılan bu farkındalık ile markalaşma sağlanabilsin. 

Sektörler arası inanılmaz bir rekabet, bir başka deyişle; kıyasıya mücadele hakimdir. Marka konumlandırmaları için onlarca yarış hikayeleri yazılmakta ve bu hikayelerin yaratıcılarına farklılaşma adına yüksek meblağlar ödenmektedir. Bahsi geçen bu yüksek meblağlar da sonuca odaklanıldığında; rekabet ateşini körüklemektedir. 

Satış ve pazarlama, her sektör için ‘ yapı taşı ‘ konumundadır. Buradan yola çıkarak; ‘ İyi pazarladığın bir ürünün satışı da verimli olacaktır. ‘ çıkarımı yapılabilmektedir. Hedef kitleye yönelik geliştirilen pazarlama stratejileri, satıştan elde edilecek başarıyı arttırarak şirkete karlılık kazandıracak, böylece hedefe giden yolda, markalaşma sağlanacaktır.  

İdil Yengil
Easily Accessibility Markalaşma Farklılaşma Müşteri Odaklılık Farkındalık Yaratma Branding Differentiation Customer Orientation Brand Positioning Creating Awareness Marka Sadakati Oluşturma Kolay Ulaşılabilirlik Composing Brand Loyalty

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.