Blog

Türkiye' de Tarım Sanayi Sektörü

Türkiye' de Tarım Sanayi Sektörü

Türkiye, 769 bin km2 olan yüzölçümünün yaklaşık %28’ ini tarımsal alanlarda kullanan, tarımsal üretimin 62 milyar $, tarım ürünleri ihracatının yaklaşık 18 milyar $ olduğu, 2023 yılı hedeflerinin ise 150 milyar $ tarımsal üretim ve 30 milyar dolar $ tarım ürünleri ihracatı olan ülkedir. Türkiye’de son beş sene içinde, geleneksel tarım sektörünün yanında, yerli yatırımcılar ve fırsatları gören yabancı sermayenin giderek tarım sektörüne ilgisi artmaya başladı. Yine de özel sektör yatırımlarının tarım içindeki payının ancak emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yatırımlar ve kapasite artırımı yatırımları yanında birleşme ve satın almalar yoluyla hem Türkiye içinden hem Türkiye dışından gelen ilgi artmakta.
Sektörde elde edilen büyüme, devletin sektördeki üretim ve fiyat oynaklıklarının önüne geçme çabası, verimliliği artırmak için teknoloji ve bilimin uygulamalarının artması, gıda toptancılığının gelişmesi yanında tüketicinin giderek daha fazla markalı ve paketli ürünleri tercih etmeye yönelmesi, dışarda yeme alışkanlıklarının artması ve artan ihracat potansiyeli tarım sektörüne olan ilginin önümüzdeki 10 yılda tarım sektöründeki resmin değişeceğini anlatmakta.

Yaşar Grubu gerek gıda ve içecek sektöründeki mevcut şirketleri ile gerekse Tarım Grubu’nda Çamlı Yem Besicilik A.Ş ile Tarım ve Hayvancılık alanlarında mevcut potansiyeli yıllar önce farketmiş ve gelecek dönemdeki değişimlere modernizasyon yatırımları, kapasite artışları, kaliteli üretimi ve sürdürülebilir hizmet anlayışı ile sektördeki yerini sağlamlaştırarak hazır olduğu mesajını vermiştir.

Gelecek Beş Yılda Türkiye Agro-Sanayi Sektöründe Ana Trendler 

Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirliği; 

Uluslararası standartlarda herhangi bir gıda ürününde üretim, işleme, koruma, depolama, pazarlama aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Türkiye’de Tarımın Ticarileşmesi; 

Dikey değer zinciri oluşturarak (üretim firmaları, çiftçiler, gıda şirketleri, toptancılar, tüketiciler) sektördeki oyuncuların bağlantılı hale gelme zorunluluğu.

Verimlilik Artırma; 

Tarım arazilerinin sabit kalırken gıda talebinin nüfusa bağlı olarak sürekli artmakta olduğu göz önüne alındığında, verimlilik artışlarının peşinde koşmak gerekiyor.

Tarımsal Altyapı; 

Tarım ve kırsal kalkınma programının iyi kurulması gerekiyor. Bu durum ülkemiz için sadece işsizlikle mücadele açısından değil, göç, ekonomik eşitsizlik, eğitimsiz işgücü gibi sosyal sorunların çözümü açısından da önemli.

Her Kademede Modernizasyon;  

Tarımda emek yoğun üretim önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte artan oranda teknoloji yoğun üretime doğru kaymaya başlayacaktır.

İşbirliği ve Ortaklıklar Açısından; 

Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinde ortaklıklar arasına yatırımcılar, danışmanlar, tedarikçiler, satıcılar, toptancılar, perakendeciler girerek çok daha karmaşık yapılarda değişim ve işbirliği şekli olabilir. Dikey entegrasyon amacıyla şirket birleşmeleri ya da şirketler arası kaynakların ortak kullanımına yönelik çalışmalar olacaktır.

Türkiye’ de Tarım/ Sanayi Analizi

Güçlü Yönler: 

 • Ekolojik yapının ve iklimin ürün çeşitliliğine olumlu katkısı,
 • Tarım ve sanayi entegrasyonu projeleri,
 • Üretimi yönlendirmede tarımsal desteklerin etkisi,
 • Yeni bilgi ve teknolojilerin kullanımı,
 • Toprak bütünleştirme projesi,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaygın teşkilat ağı,
 • Devlet Destekli tarım sigortalarının varlığı

Zayıf Yönler:

 • Başta mazot olmak üzere yüksek girdi maliyetleri,
 • Hayvancılık yapanlar için süt/et fiyatlarından daha yüksek besleme maliyetleri,
 • Küçük ve bölünmüş arazi yapısı,
 • Düşük verimlilik ve sektörün düşük rekabet gücü,
 • Çiftçilerin düşük eğitim düzeyi,
 • Tarımsal üretimde planlama eksikliği,
 • Üretici organizasyonlarının etkin olmaması,
 • Depolama ve pazarlama alt yapısının yetersizliği

Fırsatlar:

 • Artan tüketici farkındalığı ve teknolojik kullanımın artması,
 • Yatırımcıların ve finans sektörünün sektöre olan ilgisinin artması,
 • Çevre hakkında artan farkındalık ve hassasiyet,
 • Modern sulama sistemlerinin kullanımında artışlar,
 • Organik tarımda iyi uygulamalar,
 • Yüksek ihracat potansiyeli,
 • Tarımsal AR-GE çalışmalarında kamu, STK, özel sektör ve üniversite işbirliğinin gelişmesi

Tehditler: 

 • Tarımsal arazilerin inşaat gibi amaç dışı kullanılma isteği,
 • Bazı tarımsal hammaddeler için dışa bağımlılık ve bu nedenle üretim maliyetlerinin yüksekliği,
 • Gübre ve ilaçların yanlış kullanımı nedeniyle arazi ve suların kirlenmesi,
 • Bilinçsiz sulamanın toprak kalitesini bozması,
 • İklim değişikliği ve bio-yakıtların artan kullanımı,
 • Mevcut su kaynaklarının azalması ve sıklaşan kuraklık dönemleri,
 • Lojistik maliyetlerinin yüksekliği
 • Kırsal alanda değişen demografik yapı ve genç nüfusun tarıma azalan ilgisi


 

Süleyman Güler
İhracat Modernizasyon Üretimde Verimlilik Kalite Ve Sürdürülebilirlik Ticarileşme Tarım Sanayi Sektörü Export Modernization Quality And Sustainability Tarımsal Üretim Agricultural Production Efficiency In Production Commercialization

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.