Besimix - Yeni Ürün


Besimix - Yeni Ürün

Çamlı Besimix Yemi, elimizdeki tahıl kaynaklarıyla tüm besi dönemi boyunca kullanabileceğiniz konsantre bir yemdir.

Özellikleri:

 • Tahıl kaynaklarıyla kullanılan özel bir besi konsantre yemidir.
 • Arpa ile kullanımda çok daha iyi bir besi performansı verir.
 • Elinde tahıl kaynağı bulunan üreticiler için çok ekonomiktir.
 • Yağlanma ve performans düşüklüğü problemlerini ortadan kaldırır.
 • Besi süresince yoğun tahıl kullanımına bağlı oluşan vitamin ve mineral eksikliğini tamamlar.
 • Asidoz ve timpani riskini azaltır.
 • Besi maliyetini düşürür.

Önemli Bilgiler:

 • Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1 veya 2 katı olması iyi olacaktır.
 • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 25 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
 • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
 • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidirler.
 • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 100 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır. Besi sonunda ise bu oran, en fazla her 50 kg canlı ağırlığa 1 kg olarak hesaplanabilir.
 • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
 • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.
 • Hayvan alırken gelişme geriliği, karından solunum, yoğun parazit enfestasyonu olan veya salgın hastalık olan bölgelerden hayvan almamalıyız.
 • Besicilikte mecburi kesim ve fire oranları içerisinde yüksek bir yüzdeye sahip olan solunum yolu problemleri ile mücadele önemlidir. Bu noktada dikkat edilecek önemli unsurlar; hastalığın başlangıç aşamasında erkenden tespit edilerek uygun tedavi protokolü ile müdahale edilmesi ve tedavi sürecinin başarısının ve tedaviden alınan yanıtın iyi takip edilebilmesi açısından gerek ateş takibinin, gerekse klinik muayenelerin yapılmasıdır. Hasta olan hayvanlarda gerekli muayene ve tedavi uygulamalarının yanı sıra; prognoz eğer iyi değil ise çok fazla canlı ağırlık kaybı yaşanmadan kesim kararı verilmelidir.
 • Aşılama ve antibiyotik uygulamaları, mümkün olduğunca hayvanların temin edileceği yerde sevk tarihinden 3-4 hafta önce yapılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda bu uygulamalar işletmede karantina süresince yapılmalıdır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.