Sütmix - Yeni Ürün


Sütmix - Yeni Ürün

Çamlı Sütmix, sağmal hayvanların beslenmesinde, tahıl kaynaklarını yoğun kullanan işletmelere veya bölgelere özel rasyonda oluşabilecek protein açığını dengeli olarak karşılamak üzere formüle edilmiş özel bir yemdir.

Özellikleri:

 • İçeriğinde kullanılan tampon maddeler sayesinde yoğun tahıl kullanımına bağlı gelişebilecek asidoz,timpani,ayak problemlerinin oluşmasını engeller.
 • Özel olarak arttırılmış vitamin ve mineraller içerir.
 • Rasyon uygulamalarında özellikle kendi tahılı olan işletmeler için ekonomik çözümlere olanak sağlar.
 • Tek başına tahıl kullanımında ortaya çıkabilecek protein ve amino asit eksikliğini dengeli şekilde karşılar.
 • Yüksek by pass protein oranına sahiptir.

Önemli Bilgiler:

 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimi sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir.)
 • Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.
 • Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.
 • Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar. Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10 unun boş kalması çekingen olan hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3 ten fazla değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımızı; verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz alarak ayrı olarak barındırıp beslemeliyiz.
 • Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları titizlikle yönetilmelidir.
 • Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.