Bilgi Merkezi


Kümes Hazırlığı ve Üretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Dezenfeksiyon:

- Kümesler yüksek basınçlı su ile yıkanarak dezenfekte edilmeli ve zararlı patojenlerin kümes içerisinde oluşan yarık ve çatlaklara yerleşmesini önlemek için bu tip yerler sıva ile kapatılmalıdır.

- Altlıkların belirli bir alanda biriktirilerek fermente olmaları sağlanmalıdır.

- Kümes temizliği yapıldıktan sonra, serilen yeni altlıkla beraber dezenfeksiyonu yapılmalı, böylece çevresel bulaşma faktörü engellenmelidir.

- Kümes içerisine konulacak her türlü ekipman mutlaka dezenfekte edilmelidir.

- Bulaşmayı önlemek için, pencerelerde sineklerin ve kuşların girmesini engelleyen tel kafesler bulunmalıdır.

- Kümeslerin kapısında dezenfektanlı paspas veya su kabı bulundurulmalıdır.

  • Altlık:

- Altlık olarak serilen talaşın kalınlığı yazın en az 6-8 cm, kışın ise 10-12 cm olmalıdır.

- Civcivlerde zehirlenme gibi problemlerle karşılaşılmaması için altlık olarak işlenmemiş ve kaliteli bir ağaç talaşının temiz ve kuru olanı tercih edilmelidir.

- Civcivlerde solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için altlık materyalinin tozsuz olması gerekir.

- Altlık daima kuru tutulmalıdır ve günlük olarak değiştirilmelidir.

- Özellikle kış aylarında kümeste ısıtıcı ve havalandırma sistemlerinden yararlanılarak altlık kondisyonunun iyi duruma getirilmesi sağlanmalıdır.

  • Ringler:

- Hayvanların bakımında kolaylık sağlayan ringler, hava sirkülasyonu oluşturabilecek yapıda olmalıdır.

- Her bir ring içine 240 - 320 adet civciv konulmalıdır.

- Her ring için bir ısıtıcı temin edilmeli, ısıtıcı ringin merkezinde bulunmalı, altlık homojen bir şekilde serilmeli ve ring içinde homojen sıcak bir alan oluşturulmalıdır.

- Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv nakil kamyonuyla yapılmalıdır. Nakil esnasında ısı 21-24 °C olmalı ve mutlaka havalandırma sistemi bulunmalıdır.

- Büyütme kümesine yerleştirme esnasında sırasıyla ısı, su ve yem hazır olmalıdır.

  • Havalandırma:

- Fan grubunun termostat ayarları, istenilen sıcaklık dereceleri ile uyuşmalıdır.

- Fanların yavaştan hızlıya doğru çalışması, kümes içindeki sıcaklığın ani olarak azalmasını önleyecek ve ısıtma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

  • Su:

- Temiz su, hijyen ve beslenme açısından çok önemlidir. Su hattı, dezenfekte edilmiş olmalıdır.

- Civcivlerin hassaslık durumuna bağlı olarak onlara içme suyu ile ilave olarak vitamin ve mineral verilebilir.

- Oluşabilecek enerji kaybını önlemek için onlara şekerli su takviyesi yapılabilir.

- Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 3-4 cm, besi döneminde ise 2-3 cm suluk uzunluğu sağlanmalıdır. Suluklar, ısıtıcıdan en az 30 cm uzaklıkta olmalıdır.

- Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olunmalıdır. Bunun için suluk kenar yüksekliği hindilerin sırt seviyelerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Suluklar günlük olarak boşaltılıp temizlenmeli ve belli bir miktar hareket ettirilerek yeri değiştirilmelidir.

- Belli aralıklarla sulardan numune alınarak özellikle bakteri, nitrat, nitrit ve diğer patojenler bakımından laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

  • Yem:

- Yem, yaşa uygun rasyondan oluşmalı ve taze olarak verilmelidir.

- Her 100 adet civciv için bir adet yemlik sağlanmalıdır.

- Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 4 cm, besi döneminde ise 3-4 cm yemlik uzunluğu sağlanmalıdır. Yemlikler, ısıtıcıdan en az 30 cm uzaklıkta olmalıdır.

- Yemlik içine karışan talaş ve gübreler sürekli temizlenmelidir.

- Civciv yemliklerinin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.

- Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olması sağlanmalıdır.

- Hem rasyonun içeriği hem de bakteriyel bulaşmalara karşı belirli aralıklarla yemlerden numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yaptırılmalıdır.

  • Sıcaklık:

- Vücudun sağlıklı gelişimi, yemden yararlanma, solunum yolu ve körlük gibi hastalıkların önlenebilmesi için kümeste yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

- Hayvanların tepkilerinde bir aşırılık veya bozukluk olmaması için ısı, dengeli olacak şekilde ayarlanmalıdır. Böylece, kümes içerisindeki dağılımlar da rahat ve serbest olacaktır.

  • Aydınlatma:

- Aydınlatma kümesin her yerinde eşit olacak şekilde yapılmalıdır.

- Besiye alınan hindi kümeslerinde aydınlatma süresine ilk gün 23 saatle başlanmalı ve her gün birer saat indirilerek 7. günde 16 saat aydınlatma süresi uygulamasına geçilmelidir.

- Toplu ölümler, stres bozuklukları, sinir, heyecan gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için aşırı ya da yetersiz aydınlatma yapılmasından kaçınılmalıdır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.