Besi Yemi


Besi Yemi

Çamlı Besi Yemi, erkek besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemdir.

Özellikleri:

 • Asidoz ve timpani vakalarından korunmak için özel tampon maddeler ilave edilmiştir.
 • İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
 • Lezzetli ve iştah açıcıdır.
 • Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
 • Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından dengeli bir yapıya sahiptir.           

Önemli Bilgiler:

 • Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1 veya 2 katı olması iyi olacaktır.
 • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 25 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
 • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
 • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidirler.
 • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 100 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır. Besi sonunda ise bu oran en fazla her 50 kg canlı ağırlığa 1 kg olarak hesaplanabilir.
 • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaşta ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
 • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.
 • Hayvan alırken gelişme geriliği, karından solunum, yoğun parazit enfestasyonu olan veya salgın hastalığın görüldüğü bölgelerden hayvan almamalıyız.
 • Besicilikte mecburi kesim ve fire oranları içerisinde yüksek bir yüzdeye sahip olan solunum yolu problemleri ile mücadele önemlidir. Bu noktada dikkat edilecek önemli unsurlar; hastalığın başlangıç aşamasında erkenden tespit edilerek uygun tedavi protokolü ile müdahale edilmesi ve tedavi sürecinin başarısının ve tedaviden alınan yanıtın iyi takip edilebilmesi açısından gerek ateş takibinin, gerekse klinik muayenelerin yapılmasıdır. Hasta olan hayvanlarda gerekli muayene ve tedavi uygulamalarının yanı sıra prognoz eğer iyi değil ise çok fazla canlı ağırlık kaybı yaşanmadan kesim kararı verilmelidir.
 • Aşılama ve antibiyotik uygulamaları, mümkün olduğunca hayvanların temin edileceği yerde sevk tarihinden 3-4 hafta önce yapılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda bu uygulamalar işletmede karantina süresince yapılmalıdır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.