Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg


Buzağı Büyütme Yemi 50 Kg

Çamlı Buzağı Büyütme Yemi; buzağıların 4. ayın başından 6. ayın sonuna kadar ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri:

 • Rumenin fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
 • Buzağıların bağışıklık sistemlerini güçlendirir.
 • İçeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirliğe sahip ham maddeler sayesinde gelişim performansını arttırır.
 • Kasaplık olarak yetiştirilecek erkek buzağılarda hızlı bir canlı ağırlık artışı ve dönem sonunda yüksek karkas randımanı sağlar.
 • Yüksek büyüme performansı ile dişilerde daha erken yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar.
 • Üreme döneminde yüksek oranda döl tutma, verim döneminde ise yüksek süt üretiminde etkin bir rol oynamaktadır.

Önemli Bilgiler:

 • Normal olarak gerçekleşen doğumlardan hemen sonra buzağının ağız ve burun çevresinin süratle temizlenmesi ve bir an önce nefes almaya başlaması hedeflenir. Doğumdan hemen sonra annenin yavruyu yalayarak dolaşımı ve solunumu uyarması gerekir. Bu işlem aynı zamanda buzağının kurulanmasına da hizmet eder. Eğer anne yavruyu yalamıyor ise söz konusu işlem insan eliyle kuru bir bezle masaj tarzında yapılmalıdır. Doğumdan hemen sonra buzağının göbek kordonu 4-5 cm mesafeden kesilerek uygun bir antiseptikle temizlenmelidir.
 • Yine buzağının doğumu takip eden en kısa sürede ( ilk bir saat) 2 litre kadar ağız sütünü biberon vasıtası ile içmesi sağlanmalıdır. Takip eden 8-12 saat içinde en az 2 litre daha ağız sütü içirilmelidir.
 • Ayağa kalkan buzağı, bir an önce bireysel bölmesine alınmalıdır. Bölmeler 1,5 – 2 m² taban alanına sahip, bol altlıklı, temiz, havadar, gün ışığından yeterince yararlanabilen ve hâkim rüzgârlardan korunaklı olarak planlanmalıdır. Bölmelerde her zaman ve rahat ulaşılabilir bir yerde temiz su ve başlangıç yemi bulunmalıdır. Burada yemliğin ve suluğun ayrı olması önemlidir.
 • Süt, ilk 30 gün boyunca veya günlük olarak 450-500 gr buzağı başlangıç yemi tüketmeye başlayıncaya kadar günlük 4-6 litre ve iki öğün halinde verilmelidir. Pratik olarak da canlı ağırlığın % 10’unu aşmayacak şekilde verilebilir. Daha sonra günlük 2-3 litre verilir. Günlük olarak 1 kg kadar başlangıç yemi tüketmeye başlayıncaya kadar devam edilir ve 1 kg başlangıç yemi tüketmeye başladığında sütten kesilir. Gelişme geriliği olan veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayan buzağıların bir süre daha sütle beslenip sorunları aştıktan sonra sütten kesilmesinde yarar vardır. Yine aşırı soğuk ve yağışlı havalarda da sütten kesme işlemi şartlar düzelinceye kadar bir süreliğine ertelenebilir.
 • Süt, 38֯C sıcaklıkta biberonla ve gerekli sıhhi tedbirler alınarak verilmelidir.
 • Çok soğuk havalarda % 50 artırılarak verilebilir.
 • Günlük olarak 500-600 gr başlangıç yemi tüketmeye başlayan buzağılara iyi kaliteli kuru ot verilmeye başlanabilir. Kötü kalite, fazla miktarda ve erken dönemde verilmeye başlanırsa ortaya çıkar. Bu durum; başlangıç yemi tüketimini düşürür, işkembe gelişimini yavaşlatır ve günlük canlı ağırlık artışı ile büyümeyi olumsuz etkiler. Erken dönemde verilmesi durumunda başlangıç yemi miktarının %10-15’ini geçmemesi iyi olur.
 • Başlangıç döneminde dikkat edilecek bir diğer husus da; bakım ve beslemedeki çok sayıda değişikliğin aynı anda yapılmaması, buzağıların gelişimleri ve sağlık durumları uygun olmadan toplu bölmelere alınmamasıdır.
 • 3-6 aylık dönemde sağlıklı buzağılar toplu barınaklara alınarak bir arada bakılmaya başlanır. Bu dönemde buzağıların önünde iyi kalitede buzağı büyütme yemi, serbest ve temiz su ile iyi kalitede kuru ot bulundurulur. Bu dönemde hayvanların kuru, temiz altlıklı, havadar, gün ışığından yararlanabilen, hayvan başına yeterli padok ve yemlik alanı sunabilen bölümlerde barındırılmasında yarar vardır. Padoklarda mümkün olduğunca yakın yaş grubunda hayvanların bulundurulması önerilir. Bir bölümdeki hayvan sayısının 20-25’den kalabalık olmaması gerekir.
 • Buzağılarımızın aşılama ve sağlık uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.