Oğlak Büyütme Yemi


Oğlak Büyütme Yemi

Çamlı Oğlak Büyütme Yemi, oğlakların 0-5 aylık yaş döneminde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri:

 • Sağlıklı işkembe gelişimi sağlar.
 • Sütten kesme döneminde oluşacak stresi azaltır.
 • Oğlaklar tarafından iştahla tüketilir.
 • Hızlı canlı ağırlık artışı ve boylanma sağlar.
 • Damızlıkta kullanım yaşını erkene çeker.

Kullanma Talimatı:

Çamlı Oğlak Büyütme Yemi, 1 haftalık yaştan itibaren oğlakların serbest tüketimine sunulmalıdır.

Önemli Bilgiler:

 • Oğlakların doğumu takip eden en kısa sürede ağız sütü almaları sağlanmalıdır. (ilk 2 saat), takip eden birkaç saat içerisinde de 2 doz ağız sütü emdirilmelidir.
 • Oğlakların ilk günden itibaren temiz ve içilebilir suya serbestçe ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
 • 1 haftalık yaşa kadar oğlakların ayrı olarak barındırılıp takip edilmesinde yarar vardır. Bu dönemde ortam sıcaklığı 25°C civarında olmalıdır. 1m2 alana 2-3 oğlak olacak şekilde barınak planlanmalıdır. 1 haftalık yaştan itibaren oğlak yemi, serbest olarak tüketime sunulmalıdır.
 • 2-3 haftalık olan oğlaklarda ise artık m2’ye 2 veya daha az oğlak düşecek şekilde planlama yapılmalıdır. Ortam sıcaklığı da minumum 15°C olmalıdır.
 • Oğlaklar, 2 aylık yaşa ulaştıklarında iyi kaliteli kaba yem tüketmeye başlayabilirler.
 • Oğlaklar, tercihe göre 2-3 aylık yaşta sütten ayrılabilirler. Ancak bu dönemde başka stres faktörleri ve değişikliklerden kaçınmakta yarar vardır.
 • Gelişme geriliği veya sağlık sorunu olan oğlakların sütten ayrılması, 1-2 hafta geciktirilebilir. Ayrıca çok soğuk havalarda 1 hafta ertelenebilir.
 • Oğlaklarda gerekli sağlık takipleri ile koruyucu aşılamalar, Veteriner Hekim kontrolünde yapılmalıdır.
 • Oğlak büyütme programımızın başarısı için doğum canlı ağırlığı ve sütten kesim canlı ağırlığı ölçütleri kullanmamız, besleme programımızın başarısını değerlendirmek açısından önemlidir.
 • Oğlaklarımızı barındırdığımız barınaklarda yeterli yemlik alanı, yeterli kuru altlık alanı olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca barınakta yeterli havalandırmanın olması ve nemin %70’lerin üzerine çok çıkmaması önemlidir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.