Süt 18x65 Yemi


Süt 18x65 Yemi

Çamlı Süt 18x65 Yemi; iyi verim düzeyine sahip süt sığırlarında tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen ideal bir süt yemidir. Özellikle mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek kaba yemlerin sınırlı kullanıldığı işletmeler için ideal bir tamamlayıcı yemdir.

Özellikleri:

 • Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde yemden yararlanmasını sağlar.
 • Lezzetli ve güzel kokusu ile hayvanlar iştahlı bir şekilde bu yemi tüketir.
 • Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
 • Süt sığırlarının ihtiyaç duyduğu enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
 • Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
 • Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış sağlar.

Önemli Bilgiler:

 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimi sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (iklim, barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir.)
 • Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1’i kadar iyi kaliteli kuru ot (yonca kuru otu, kuru yulaf otu, arpa hasılı vb.) tüketmeleri gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyarlar.
 • Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyarlar. Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10’unun boş kalması, çekingen olan hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3’den fazla değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımızı verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz alarak ayrı ayrı barındırıp beslemeliyiz.
 • Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları, titizlikle yönetilmelidir.
 • Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.