Süt 20 Yemi


Süt 20 Yemi

Çamlı Süt 20 Yemi; orta verim düzeyine sahip süt sığırlarında laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen, hayvanların ihtiyaç duyacağı besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri:

 • Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde yemden yararlanmasını sağlar.
 • Lezzetli ve güzel kokusu ile hayvanlar iştahlı bir şekilde bu yemi tüketir.
 • Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
 • Süt sığırlarının ihtiyaç duyduğu enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
 • Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
 • Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış sağlar.

Önemli Bilgiler:

 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimi sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (iklim, barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir.)
 • Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1’i kadar iyi kaliteli kuru ot (yonca kuru otu, kuru yulaf otu, arpa hasılı vb.) tüketmeleri gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyarlar.
 • Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyarlar. Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10’unun boş kalması, çekingen olan hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3’den fazla değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımızı verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz alarak ayrı olarak barındırıp beslemeliyiz.
 • Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları, titizlikle yönetilmelidir.
 • Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.