İnsan Kaynakları Politikamız

Çamlı'nın bu denli kısa sürede pek çok "ilk" in ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor. Yarıştığı her kulvarda liderliğini insana yaraşır kalite ve lezzette ürünler sunarak sürdüren Çamlı’nın grup içi insan kaynaklarının değerlendirmesinde de felsefe aynı : Önce İnsan.

Çamlı'nın insan kaynakları hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Sürekli olarak, Yaşar yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
  • Başlatılan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemini (Performans değerlendirme, potansiyel belirleme, kariyer planlama, organizasyonel yedekleme uygulamaları) tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırmak
  • Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissetirmek,
  • Çeşitli özendiricilerle, çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik eleştiri ve öneri sunmalarıni teşvik etmek,
  • Mükemmel performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli eğitimlerle ve öğrenen organizasyon kültürü yaratarak geliştirmelerine imkan sağlamak.
  • Kalite Çemberleri, Kendini Yöneten Takımlar, Maliyet Iyileştirme Sistemi ve Yalın 6 Sigma; çalışanların katılımını sağlayan temel İnsan kaynakları uygulamaları arasında yer almaktadır
  • Tüm bu çalışmalar, kalite yolculuğundaki güçlü ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesinde ve uygun aksiyonların yaşama geçirilmesinde yardımcı olan mükemmellik modelinin kullanıldığı özdeğerlendirme çalışmalarıyla desteklenmektedir. Çamlı’nın çalışanlarına yoğun eğitim yatırımı yapılmaktadır.

Çamlı’da Kariyer

Dolduracağınız başvuru formunuz tüm Yaşar grubu şirketlerindeki açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuru bilgi bankamıza eklenecektir.