Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Çamlı Yem Besicilik olarak tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründeki tüm faaliyetlerimizde, şirketimizin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

  • Kalite, Gıda Güvenliği, Global GAP, Enerji, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gereklerine ve Helal Gıda kriterlerine uyarak, yasal ve belirlediğimiz diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli tüm çalışmaları yapmayı,
  • Müşteri odaklı bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi belirlediğimiz ve gözden geçirdiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir şekilde yönetmeyi, faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda eksiksiz hizmet sunmayı ve gıda güvenliği şartlarını karşılayarak tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en kısa süre ve en doğru şekilde karşılayarak,çalışanlarımızın yetkinlik ve farkındalığının artmasını sağlamayı, bu sayede çalışan motivasyonunu arttırmayı ve çalışan memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın da katılımlarıyla iş sağlığı ve güvenliğinin temel operasyonel öncelik olduğu,insana, çevreye, doğaya ve içinde yer aldığımız zincirin her halkasına saygılı ve değer katan bir anlayışın benimsendiği bir kurum kültürü oluşturmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırarak ve İSG risklerini azaltarak işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için gerekli organizasyonel yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve sürekli geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizin etki edebildiğimiz yaşam döngüsü aşamalarında çevre üzerindeki etkilerini izleyerek, çevresel risk faktörlerinin ve kirliliğin önlenmesine yönelik yaklaşımlarla çevre performansımızın arttırılması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
  • Tükenebilir doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı, her türlü hizmet ve ürün satın alımlarında enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı ve yeni projelerle sürdürülebilirlik prensibini desteklemeyi,
  • Kalite, Gıda Güvenliği, Global GAP, Enerji, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ve Helal Gıda performansımızdan etkilenen ve performansımızı etkileyen tüm ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olmayı,

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ederiz.

ÇAMLI YEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

ÇAMLI YEM TEDARİKÇİ İLKELERİ KILAVUZU

Hasan Girenes