Blog

Benim Ürünüm Nasıl Olmalı?

Benim Ürünüm Nasıl Olmalı?

Özellikle günümüzde teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı olarak ortaya çıkan ‘e-ticaret’ kavramı; hepimizin hayatını, bakış açısını ve tercih yapış biçimini farklı yönlere çekmiştir. Eski zamanlara kıyasla günümüzde artık seçicilik hakimdir. Bunun esas sebebi, envai çeşit markanın birbiriyle rekabet etmesi ve markalaşma çalışmalarını kendilerini konumlandırma biçimlerine göre yapmalarıdır. Günümüzde stratejik marka yönetimi üzerinden pazarda benzersiz bir kimlik yaratmak ve değer sunmak, tüm markalar için gerekli olmuştur. 

‘Benim ürünüm nasıl olmalı?’ sorusuna cevaben öncelikle seslenilecek hedef kitleyi iyi analiz etmek gerekir. Hedef kitlenizi tanımak, marka kimliğinin yanında pazarlama kampanyanızda kullanacağınız iletişim tonu hakkında size ipucu verir ve yön sağlar.

  • Hedef kitlemiz kimdir?
  • Onlara nasıl bir dil ile hitap etmek gerekir?
  • Nelerden hoşlanırlar?
  • Algıda seçicilik denilen kavramı bu insanlar üzerinde nasıl yaratırız?
  • Ürün tercihlerinde hangi faktörü/ faktörleri çoğunlukla baz alırlar?
  • Sosyal medya kullanımları aktif midir? Aktif ise hangi mecralarda zaman geçirirler?

Bu gibi sorulardan yola çıkarak oluşturulacak stratejiler, marka için en doğru yol olacaktır...

Marka olma kavramı, sadece hedef kitle ile sınırlı değil tabi ki. Benzersizlik, tutku, tutarlılık, rekabet yeteneği, ulaşılabilirlik ve liderlik gibi konulardan da bahsetmek bu noktada önemlidir. Benzersizlik, asıl olarak bir amaçtır. Herkes benzersiz bir şey yaratmak ve insanların zihninde bu şekilde anılmak ister. Benzersizlik, özgüven verir, motivasyonu arttırır ve yaratıcılığı olumlu yönde tetikler. Tutku, ürün ile müşteri arasında uzun vadeli ilişki kurmaya yarar. Öyle ki; tutkularının peşinden giden her marka, bu denli istekli oluşuyla alıcısını etrafına toplar. Bu faktör, belki de müşteriyi markaya bağlayanların en önemlisidir. Çünkü burada heyecan, talep, mutluluk, coşku gibi duygular devreye girer ve hissedilen bu duygular sonucunda bağlılık oluşur. Tutarlılık da bir başka önemli konudur. Kalitesinde ve hizmetinde istikrarlı oluşuyla devamlılığı sağlar.

Rekabet yeteneğinden, ulaşılabilirlik özelliğinden ve liderlik vasfından da bahsedecek olursak eğer, bu üç özelliğin iyi kullanıldığı takdirde markayı/ markaları değerli ve farklı kılacağını belirtmek gerekir. Rekabet yeteneği, müşteri beklentisinin de ötesine geçerek sürekli gelişim ile kuvvet kazanacak ve marka, tüketicinin zihninde farklı bir konuma erişecektir. Ulaşılabilirlik, müşterilere çok çeşitli kanallardan ulaşabilme yetkinliğidir. Günümüzde, herhangi bir şirketin markasını/ markalarını yaratabilmek adına kullanacağı araçlar bir hayli fazladır. Doğru hedef kitle analizini yaptıktan sonra Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram ve Youtube gibi ağlarda faaliyet göstererek neredeyse bütün müşterilere ulaşılabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak; yer alınabilecek televizyon reklamları ve sektörle ilişkili olan dergilere verilebilecek ilanlar da ürünü/ markayı bilinir kılmak için faydalı ulaşılabilirlik yöntemlerindendir. Markaların sahip olması gereken özelliklerin sonuncusu olan liderlik vasfı ile ilgili olarak da sektörde konum belirleyicidir demek gerekir. Lider bir markanın tüketicinin zihnindeki yeri her zaman başka ve önceliklidir. Tüketicilerde olan bu durum, markalar için de geçerlidir ve rekabet dediğimiz kavram, lider marka gibi olma, yapma, bakma, yaklaşma, uygulama vb. aksiyonlar dolayısı ile ortaya çıkmaktadır.

Tüm bahsettiklerimden özetle; yeni bir ürünü piyasaya sürmenin, bir marka yaratmanın ve bu markayı ilk günkü istekle, heyecanla ve istikrarla korumanın önemine değinmek ve detaylarıyla bu konuyu anlatmak istedim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim!

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.yeniisfikirleri.net/basarili-markalarin-en-onemli-7-ozelligi/

İdil Yengil
Ürün Ürün Yönetimi Marka Markalaşma Marka Kimliği Marka İletişimi Stratejik Marka Yönetimi Hedef Kitle Analizi Benzersizlik Tutku Tutarlılık Rekabet Yeteneği Ulaşılabilirlik Liderlik Farkında Olmak Farkındalık Yaratmak Pazarlama Yöntemleri Marka Yaratma

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.