Integrated Management Systems

Entegre Yönetim Sistemleri

Çamlı Yem Besicilik olarak tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründeki tüm faaliyetlerimizde, şirketimizin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Üretim süreçlerimizi verimli, yenilikçi, sürdürülebilir ve tüketici/müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetmeyi, faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda eksiksiz hizmet sunmayı ve tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Çalışan sağlığını ve iş süreçlerimizi etkileyebilecek, faaliyetlerimiz kaynaklı olası riskleri analiz etmeyi ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,

Yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkili insan kaynakları uygulamaları yürütmeyi ve çalışan bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim desteği sağlamayı, çalışan memnuniyetini gözeterek sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı,

Tüm ürün, süreç ve faaliyetlerimizde çevresel etkileri izlemeyi, çevre bilincini arttırmayı ve çevre dostu yaklaşımlarla üretim ve hizmet sunmayı,

Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı, enerji performansını iyileştirecek yeni projelerle sürdürülebilirlik prensibini desteklemeyi,

Kalite, Gıda Güvenliği, Enerji, Global GAP, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gereklerine ve helal gıda kriterlerine uyarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve uyum için gerekli çalışmaları yapmayı,

Tüm süreç ve sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi teşvik eden hedefler oluşturmayı ve uygulamayı,

İnsana, çevreye, doğaya ve içinde yer aldığımız zincirin her halkasına saygılı ve değer katan bir anlayışla faaliyet göstermeyi,

Taahhüt ederiz.

bilgi-merkezi/merak-ettikleriniz
Hasan Girenes